Stiftelserna och Aktia

Sedan år 1993 har Aktias engagemang i samhället kanaliserats via de stiftelser som är storägare i banken.
Läs mer >>>


Stiftelser för ett bättre samhälle

Stiftelserna är många men vi delar en tydlig vision. Lär dig mer om hur vi ser på samhället och hur stiftelserna bidrar till utvecklingen.
Läs mer >>>